“Alle spreken over boven komt van beneden, ook het spreken dat beweert van boven te komen” (Harry Kuitert).