nijkleaster_FC

De kerken in Nederland zijn nog nooit zo leeg geweest, maar de kloosters nog nooit zo vol. Het lijkt erop dat mensen wel behoefte hebben aan een spirituele invulling van hun dagelijkse leven. Maar een kerk?

Nijkleaster (Nieuw Klooster) in Jorwert is een is een plek waar mensen zich in alle rust terug kunnen trekken. Een adempauze, stille tijd. Tegelijkertijd is het een plaats waar mensen elkaar ontmoeten in liturgie en gesprek, stilte en wandeling, plezier en recreatie.

 

stilte, besinning, ferbining
stilte, verbinding, bezinning

Dat zijn de drie pijlers waarop Nijkleaster gebouwd is en uitgebreid wordt. Een nieuw klooster in Jorwert (Fryslân) verbonden aan een protestantse plaatselijke gemeente. Een bijzondere plek, een klooster in wording. Alle ontwikkelingen en publiciteit rondom het toekomstige kloostergebouw Westerhûs kunt u vinden op deze Nijkleaster-pagina.

Dit is voor mij kerk-zijn zoals het misschien ooit ook wel begonnen is. Waar niet de leerstellingen, maar het leven van mensen, in verwondering, centraal staat. Waar je als bezoeker niet de indruk krijgt naar een Chinees schouwspel te kijken, maar waar je voelt dat je samen je verwondering viert. En ja, ik begrijp dat dat misschien ook als Chinees klinkt. Wil je meer weten? Neem dan contact op. Dan kan ik je meer vertellen, in het Nederlands. Of yn’t Frysk.

Nijkleaster biedt naast de ‘reguliere’ vieringen en wandelingen op de woensdag ook programma’s op maat en themadagen op de zogenaamde Kleastersneonen (zaterdagen). Klik hiernaast om het programma najaar 2017-voorjaar 2018 te bekijken.